Blog

 

Nasze aukcje
Kanał Youtube
Kanał Instagram
Kanał Facebook

Zyskaj darmową kopię oprogramowania do synchronizacji dźwięku „PluralEyes Express”

 

PluralEyes rewolucjonizuje Twoją pracę, analizując dźwięk z kilku kamer i innych urządzeń audio oraz synchronizując go w ciągu kilku sekund. Eliminuje to potrzebę używania klapsów, timecode'u, czy ręcznego synchronizowania dźwięku z obrazem w procesie postprodukcji!

Firma RØDE, oferująca szeroki wybór mikrofonów broadcastowych odpowiednich do zastosowań w konfiguracjach z kilkoma kamerami, uważa PluralEyes za niezbędne narzędzie zarówno dla profesjonalistów, jak i miłośników postprodukcji. Dlatego też połączyła siły z Red Giant, aby dostarczyć Ci PluralEyes Express.

PluralEyes Express pozwala na synchronizowanie do 10 różnych plików z dźwiękiem i obrazem o całkowitej maksymalnej długości 30 minut i jest w pełni zgodny z programami do montażu nieliniowego: Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X i Final Cut Pro 7.

Kupując do 31.12.2015 jeden z poniższych mikrofonów, możesz zyskać dostep do darmowego oprogramowania PluralEyes Express.

Modele mikrofonów:
VideoMic GO, VideoMic, VideoMic Pro, Stereo VideoMic, Stereo VideoMic Pro, Stereo VideoMic X, NTG1, NTG2, NTG4, NTG4+, NTG3, i-XY, Lavalier, PinMic.

Poza tym na stronie Red Giant użytkownicy PluralEyes Express mogą dokonać aktualizacji do pełnej wersji PluralEyes za jedyne 79$.

Przeczytaj warunki promocji RØDE „PluralEyes Express”

1. Instrukcje dotyczące sposobu przystępowania do Promocji oraz opis Promocji stanowią część niniejszych warunków. Udział w Promocji wymaga ich akceptacji. Niniejsza oferta nie łączy się z innymi promocjami.
2. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy organizatora (i ich najbliższa rodzina), sprzedawcy oraz pośrednicy związani z organizacją Promocji.
3. Promocja  kończy się o godz. 23:59 (czasu wschodnioaustralijskiego „AEST”) 31 grudnia 2015 („Okres Promocji”).
4. Aby wziąć udział w Promocji, jej Uczestnik musi w Okresie Promocji dokonać zakupu RØDE jednego z określonych modeli mikrofonów RØDE („Określone mikrofony”) autoryzowanego sprzedawcy mikrofonów RØDE. Lista autoryzowanych sprzedawców znajduje się pod adresem: www.rode.com/wheretobuy
5.Do Uczestnika Promocji należy sprawdzenie, czy autoryzowany sprzedawca bierze udział w Promocji, ponieważ Organizator Promocji nie będzie honorował żadnych zgłoszeń związanych z zakupami u sprzedawców RØDE, którzy nie przystąpili do Promocji. Zgodnie z niniejszymi Zasadami „zakup” oznacza zapłatę pełnej sugerowanej ceny detalicznej za Określony Mikrofon. Zgodnie z niniejszą Promocją Określone Mikrofony to następujące modele: VideoMic GO, VideoMic, VideoMic Pro, Stereo VideoMic, Stereo VideoMic Pro, Stereo VideoMic X, NTG1, NTG2, NTG4, NTG4+, NTG3, i-XY, Lavalier, PinMic.
6. Aby po zakupie Określonego Mikrofonu Uczestnik mógł przystąpić do Promocji, musi odwiedzić stronę www.rode.com/warranty i, postępując zgodnie z podpowiedziami, zarejestrować zakupiony produkt. Podczas rejestracji Uczestnik zostanie poproszony o podanie informacji dotyczących między innymi: danych osobowych; numeru seryjnego zakupionego Określonego Mikrofonu; daty zakupu; miejsca zakupu. Zostanie również poproszony o załączenie kopii paragonu otrzymanego przy zakupie Określonego Mikrofonu jako dowodu zakupu.
7. Zgłoszenie musi zostać wysłane przez internet lub nastąpić telefonicznie w ciągu 30 dni od dokonania zakupu i musi został złożone przed godziną 23:59, 30 stycznia 2016. Wszystkie zgłoszenia muszą być dokonywane przez faktycznych kupujących określonych mikrofonów. Zgłoszenia lub rejestracje dokonywane przez inne osoby nie będą przyjmowane.
8. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do weryfikowania w dowolnym momencie prawidłowości zgłoszeń i osób zgłaszających (łącznie z tożsamością Uczestnika, jego wieku i dowodu zakupu) oraz do dyskwalifikacji Uczestników, których zgłoszenia nie są zgodne z niniejszymi Warunkami lub fałszujących dane. Każdy Uczestnik zdyskwalifikowany z jakiegoś powodu przez Organizatora traci upoważnienie do uczestnictwa w Promocji.
9. Zgłoszenia niekompletne lub nieczytelne będą uznawane za nieważne.
10. Dozwolone jest tylko jedno (1) zgłoszenie dla jednego zakupionego określonego mikrofonu.
11. Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez RØDE Uczestnik otrzyma e-mail z linkiem do strony RedGiant (twórcy PluralEyes) i będzie mógł pobrać jedną darmową kopię Oprogramowania do synchronizacji dźwięku „PluralEyes Express” („Oprogramowanie”).
12. Po otrzymaniu Oprogramowania Uczestnik nie będzie uprawniony do zwrotu zakupionego określonego mikrofonu w celu odzyskania zapłaconej kwoty z miejsca zakupu z jakiegokolwiek powodu. Tym niemniej zakupiony określony mikrofon objęty jest pełną gwarancją producenta i ta klauzula nie ogranicza ani nie wpływa na prawa Uczestnika, dotyczące gwarancji producenta lub wynikające z ustawodawstwa.
13. Po otrzymaniu Oprogramowania Uczestnik nie może go zwrócić bez względu na powód. Tym niemniej Oprogramowanie objęte jest pełną gwarancją producenta i ta klauzula nie ogranicza ani nie wpływa na prawa Uczestnika, dotyczące gwarancji producenta lub wynikające z ustawodawstwa.
14. Oprogramowanie nie jest zbywalne ani wymienialne i nie może być odsprzedawane przez Uczestnika, a niniejsza Promocja nie może być w żaden sposób wymieniana na gotówkę lub towar. Gwarancja dotycząca Oprogramowania przysługuje tylko pierwotnemu Uczestnikowi Promocji.
15. Jeśli niniejsza Promocja zostanie w jakikolwiek sposób zakłócona lub nie będzie można jej przeprowadzić zgodnie z założeniami z powodu, na który Organizator nie ma realnego wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, w możliwie najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo do odpowiednio: (a) dyskwalifikacji każdego Uczestnika lub (b) do modyfikacji, zawieszenia, wstrzymania lub odwołania Promocji.
16. Za wszystkie koszty związane z dostępem do strony internetowej Organizatora odpowiedzialność ponosi Uczestnik i zależą one od dostawcy Internetu. Organizator nie gwarantuje dostępności do jego usług internetowych i nie będzie ponosił odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usług, które mogą przeszkadzać Uczestnikowi we wzięciu udziału w Promocji.
17.Za wyjątkiem odpowiedzialności, która nie może być prawnie wyłączona, Organizator (łącznie z jego zarządem, pracownikami i przedstawicielami) nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym z tytułu zaniedbania) za wszelkie szkody osobiste lub inne szkody lub straty (łącznie z utratą okazji); bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku tej Promocji, łącznie z, ale nie ograniczając się do: (a) wszelkich problemów technicznych lub awarii sprzętu (pod kontrolą Organizatora lub nie); (b) wszelkiej kradzieży, nieautoryzowanego dostępu lub zewnętrznych zakłóceń; (c) wszelkich wniosków, oryginalnej dokumentacji zakupowej lub prezentu, które są spóźnione, zgubione, zmienione, zniszczone lub niewłaściwie skierowane (przed lub po otrzymaniu ich przez Organizatora) z każdego powodu, będącego poza kontrolą Organizatora, (d) wszelkich zmian w specyfikacji Oprogramowania w stosunku do wskazanych w niniejszych Warunkach; (e) wszelkiego oprogramowania nieotrzymanego przez Uczestnika; (g) wszelkiej odpowiedzialności podatkowej Uczestnika; lub (h) używania Oprogramowania przez Uczestnika.
18. Brak egzekwowania jakichkolwiek praw przez Organizatora nie jest równoznaczny ze zrzeczeniem się tych praw.
Organizator zbiera dane osobowe w celu przeprowadzenia Promocji i może w tym celu ujawniać je osobom trzecim, łącznie (ale nie wyłącznie) z przedstawicielami, kontrahentami, dostawcami usług, dostawcami i zgodnie z wymogami prawa – australijskim lub innym władzom nadzorującym. Promocja jest uwarunkowana dostarczeniem tych informacji. O ile nie wskazano inaczej, 19.Organizator może w nieograniczonym czasie wykorzystywać te dane do celów promocji, marketingu, reklamy, badań i profilowania, łącznie z wysyłaniem wiadomości elektronicznych lub telefonowania do Uczestnika. Uczestnicy powinni kierować wszelkie wnioski o dostęp, aktualizację lub korektę informacji do Organizatora. Wszelkie wnioski przechodzą na własność 20.Organizatora. Niniejsze Warunki powinny być zarządzane i stworzone zgodnie z prawem stanu Nowa Południowa Walia w Australii. Wyrażasz zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanu Nowa Południowa Walia w Australii.
Organizatorem jest RØDE Microphones (International), 107 Carnavon Street, Silverwater NSW 2127 AUSTRALIA.

Oficjalny dystrybutor marek

  

*POLITYKA PRYWATNOŚCI     *POLITYKA PLIKÓW COOKIE