Blog

 

Nasze aukcje
Kanał Youtube
Kanał Instagram
Kanał Facebook

Sony - Profile obrazu

Jak poprawić jakość materiału filmowego i ograniczyć koszty dzięki ustawieniom profili obrazu

Profile obrazu
 

Ustawienia profili obrazu (ang. Picture Profile, PP) są dostępne w menu większości profesjonalnych kamkorderów firmy Sony. Menu profili obrazu pozwala dostosować charakterystykę obrazu. Niniejszy artykuł koncentruje się na profilach obrazu w modelu PMW-200 — kamkorderze wykorzystującym pliki XDCAM. 

W pamięci wewnętrznej kamkordera można zapisać sześć profili obrazu (od PP1 do PP6). W celu zapewnienia lepszej organizacji produkcji i skrócenia czasu przenoszenia ustawień profili obrazu między kamkorderami profile mogą być przechowywane na kartach pamięci (SxS, Memory Stick, SD lub XQD z adapterami) i w ciągu kilku sekund pobrane przez ten sam model kamkordera.

Jest to szczególnie przydatne podczas dopasowywania charakterystyk obrazu w celu uzyskania jednolitych obrazów nagrywanych przy użyciu wielu kamkorderów lub w celu zapewnienia kontynuacji podczas kolejnych dni zdjęciowych i ograniczenia korekt podczas postprodukcji. 

Dlaczego korekta obrazu przy pomocy ustawień profili obrazu jest lepsza od użycia oprogramowania do postprodukcji? To pytanie jest często zadawane przez operatorów kamer. Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

Dzięki profilom obrazu można bardzo dokładnie dostosowywać ustawienia obrazu, jednocześnie zachowując jego wysoką jakość.

Większość kamkorderów podczas zapisu dokonuje kompresji sygnału. Jeżeli ustawienia, takie jak ostrość lub krzywa gamma, są zmieniane przy pomocy oprogramowania do postprodukcji, dalsze przetwarzanie skompresowanych obrazów powoduje jeszcze większą utratę jakości. Jakiekolwiek braki w materiale wideo, takie jak słaby kontrast lub szumy w słabo oświetlonych obszarach kadru, mogą stać się bardziej widoczne. Zaletą profili obrazu jest możliwość przetwarzania nieskompresowanego sygnału. Zmiana krzywych gamma lub korekcja kolorów obrazu są przeprowadzane bez pogorszenia jego jakości.

Ustawienia profilu obrazu mają wpływ na oryginalny obraz i wszystkie informacje o wartościach tonalnych.

Jeżeli podczas filmowania nie ustawimy i nie zarejestrujemy prawidłowo ciemnych tonów lub obszarów o dużym natężeniu światła, podczas postprodukcji nie będzie możliwa zmiana kontrastu obrazu. Obszary, które są zbyt jasne lub niedoświetlone (sceny oświetlone świeczkami lub nocne) albo prześwietlone (sceny na plaży, w słoneczne dni, zimowe krajobrazy), nie będą miały wystarczających informacji o tonach lub kolorach, które będzie można wykorzystać. Nie można wykonać zadowalającej korekcji obrazu, jeżeli oryginalny materiał ma niewystarczającą charakterystykę tonalną. Na przykład, takie ustawienia jak Knee (Krzywa świateł) pozwalają uzyskać więcej szczegółów w światłach, natomiast Black Level (Poziom czerni), Black Gamma (Gamma czerni) lub Low Key Sat (Nasycenie w obszarach słabo oświetlonych) pomagają uzyskać lepsze wyniki w warunkach słabego oświetlenia.

Jeżeli podczas filmowania zostanie wykorzystany profil obrazu, czas renderowania przez system do montażu nieliniowego wprowadzonych niezbędnych zmian może zostać znacząco skrócony.

Korekcję obrazu przy pomocy profilu obrazu można wykonać podczas filmowania testowego przed rozpoczęciem zdjęć lub na planie zdjęciowym przed rozpoczęciem filmowania. Większość firm wynajmujących sprzęt oferuje specjalne, obniżone ceny na okres testów lub nawet nie pobiera za ten czas żadnych opłat. To oznacza, że można obniżyć koszty podczas przygotowań do produkcji poprzez skonfigurowanie profili obrazu przed rozpoczęciem zdjęć. Takie przygotowanie daje poczucie komfortu podczas filmowania, ponieważ wiesz, że na miejscu — przed rozpoczęciem postprodukcji — uzyskasz obraz, jakiego oczekujesz. Pełna korekcja podczas postprodukcji wymaga odpowiedniego czasu na renderowanie i dodatkowego budżetu.

Każde ustawienie profilu obrazu odgrywa inną rolę w kształtowaniu wybranego obrazu. Przyjrzyjmy się bliżej następującym ustawieniom:

 • Matryca
 • Biały
 • Krzywa świateł
 • Gamma

Matryca

Zalety ustawienia Matryca

Matryca
 

Zalety ustawienia Matryca
Ta funkcja znacznie ułatwia kontrolowanie poziomu koloru i nasycenia całego obrazu. Umożliwia nadanie całemu filmowi specjalnego wyglądu lub jednorodnego stylu. Zmiana intensywności kolorów umożliwia nadanie obrazowi konkretnej atmosfery, ułatwiającej zrozumienie scenariusza. Na przykład w przypadku zmiany tła na czarno-białe i pobrania jednego koloru przy użyciu regulacji korekcji kolorów uwaga widza jest automatycznie przyciągana do obiektu przedstawionego w kolorze.

Opis ustawienia Matryca
Funkcja Matryca aktywuje regulację fazy koloru operacji matrycy dla całego obrazu. Umożliwia wybór różnych matryc kolorów o różnych zakresach kolorów i poziomach nasycenia.

Obsługa wielu matryc

Zalety ustawienia Obsługa wielu matryc
Ustawienie Obsługa wielu matryc oferuje te same korzyści, co ustawienie Matryca. Istnieje możliwość wyboru jednego zakresu kolorów, co pozwala na szersze i szybsze modyfikacje wyglądu obrazu oraz skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie regulacji.

Opis ustawienia Obsługa wielu matryc

Ustawienie Obsługa wielu matryc umożliwia wybór konkretnych kolorów do korekcji nasycenia w 16-osiowej przestrzeni barw.

Biel 

Zalety ustawienia Biel

Biel
 

Zalety ustawienia Biel
Ustawienie Biel jest istotne zwłaszcza w przypadku przenoszenia kamery pomiędzy miejscami o różnym oświetleniu. Funkcja ta umożliwia wprowadzanie szybkich i dokładnych zmian. Umożliwia spokojną regulację ustawienia bez stresu i przy pełnym bezpieczeństwie. Umożliwia także tworzenie „sztucznego” oświetlenia (nadającego obrazowi ciepły lub zimny charakter) bez konieczności poświęcania czasu i pieniędzy lub dodawania oświetlenia.

Opis ustawienia Biel
Ustawienie Biel umożliwia regulację balansu bieli i temperatury kolorów ustawienia bieli. Ustawienia wstępne są określone zazwyczaj na poziomie 3200K dla oświetlenia wolframowego (w pomieszczeniach), 4400K dla oświetlenia fluorescencyjnego i 5600K dla światła dziennego (na zewnątrz). Przesunięcie można zastosować do ustawienia balansu bieli A, B lub ATW.

Szczegóły HD

 

Zalety ustawienia Szczegóły HD
Ustawienie Szczegóły HD ułatwia podnoszenie kreatywności i sprawia, że obraz wygląda na bardziej ostry i dokładny. Korekcja szczegółów wpływa na tekstury, umożliwiając tworzenie wyraźnych lub ziarnistych obrazów. Umożliwia tworzenie obrazów odpowiadających wyobraźni twórcy oraz „usuwanie” braków, które złożone obrazy mogą wprowadzać w czujnikach wideo (na przykład podczas rejestrowania krajobrazów z wodą i wiatrem, polami zbóż, teksturą skóry itp.).

Opis ustawienia Szczegóły HD
Ustawienie Szczegóły HD reguluje szczegóły stosowane do obrazu w trybie HD oraz umożliwia kontrolowanie twardych i miękkich krawędzi obiektów. Poziom szczegółów: zmienia widoczną ostrość obrazu, sztucznie podnosząc kontrast wokół krawędzi oraz chropowate elementy obrazu, dodając czarną lub białą krawędź. Nie podnosi rozdzielczości, jedynie widoczną ostrość. Częstotliwość szczegółów: zmienia grubość zastosowanych krawędzi wyostrzających szczegóły. Wartość dodatnia oznacza grubość niższą niż w przypadku wartości ujemnych. Duże wartości dodatnie mogą prowadzić do migotania krawędzi.

Szczegóły SD

Zalety ustawienia Szczegóły SD
Ustawienie Szczegóły SD umożliwia dostosowanie szczegółów stosowanych do obrazów w trybie SD.

Opis ustawienia Szczegóły SD
Podobne do ustawienia Szczegóły HD, lecz w trybie SD.

Detale tonalne skóry

Zalety ustawienia Detale tonalne skóry
Ustawienie Detale tonalne skóry umożliwia lepsze odtwarzanie i dokładną korekcję tonu skóry ludzkiej, redukując czas przygotowania do ujęcia, zmniejszając budżet postprodukcyjny oraz podnosząc jakość obrazu.

Opis ustawienia Detale tonalne skóry
Ustawienie Detale tonalne skóry działa przez regulowanie szczegółów stosowanych do obszarów konkretnej fazy koloru skóry.

Przysłona

Zalety ustawienia Przysłona
Ustawienie Przysłona umożliwia lepsze odtwarzanie tekstur i drobnych szczegółów. Funkcja ta zwiększa widoczność drobnych szczegółów, zwiększając ich ostrość. Funkcja jest przydatna podczas filmowania w trybie makro. 

Opis ustawienia Przysłona

Korekcja przysłony podnosi rozdzielczość, dodając do sygnału wideo sygnały o wysokiej częstotliwości, poprawiające degenerację dzięki charakterystyce wysokich częstotliwości. Duże wartości zwiększają widoczność szumów bez wpływania na kontrast.

Krzywa świateł

Zalety ustawienia Krzywa świateł

Krzywa świateł
 

Zalety ustawienia Krzywa świateł
Aktywacja ręcznej korekcji krzywej świateł podnosi jakość obrazu, szczegółowość w białych obszarach, płynny kontrast oraz ogranicza prześwietlone, „wypalone” elementy obrazu (na przykład podczas filmowania na plaży, w słoneczne dni i w śnieżnych krajobrazach). Funkcja Krzywa świateł zwiększa widoczność tła przy filmowaniu z oświetleniem tylnym (na przykład podczas wywiadów i krajobrazów o zmroku).

Opis ustawienia Krzywa świateł
Korekcja krzywej świateł umożliwia zachowanie poziomu sygnału obrazu określonego jako standardowy oraz wpływa na kontrast w obszarach o dużej jasności. Funkcja Krzywa świateł kompresuje jasne obszary obrazu, podnosząc kontrast dynamiczny poza 5-6 stopni konwencjonalnego ustawienia gamma. Zmiana pozycji punktu krzywej (jasność), kąta zbocza krzywej (stopień kompresji) i przysłony krzywej (nasycenie lub poziom kolorów) umożliwia osiągnięcie najlepszych efektów modyfikacji kontrastu w obszarach o dużej jasności.

 

Biały klip

 

Zalety ustawienia Biały klip
Ustawienie Biały klip na poziomie 100% umożliwia dopasowywanie poziomu bieli kamery w ramach norm poziomu bieli do bezpośredniego przesyłania w aplikacjach ENG. Umożliwia spokojne dostosowanie ustawienia, bez stresu i przy pełnym bezpieczeństwie, co wynika z zapewnienia obecności online z poprawnym wideo.

 

Opis ustawienia Biały klip

Funkcja Biały klip określa poziom bieli, co umożliwia lepszą adaptację do sygnału wyjściowego lub nagrania wewnętrznego. Ustawienie fabryczne funkcji wynosi 105%, co zapewnia lepszy balans zakresu dynamicznego. W przypadku aplikacji bezpośrednich (wyjście SDI) należy zmienić to ustawienie na 100%, a w przypadku nagrań standardowych można wybrać ustawienie z zakresu 105-109%

Gamma* 

Zalety ustawienia Gamma

Gamma*
 

Zalety ustawienia Gamma
Zmiana poziomu kompensacji gamma i wybór krzywej gamma umożliwia uzyskanie przyjemniejszych obrazów o bardziej naturalnym wyglądzie. Ułatwia także dopasowanie obrazów z różnych kamer i dni zdjęciowych oraz uzyskanie spójnych wyników i skrócenie czasu poświęcanego na korekcję kolorymetryczną. Wideo z krzywymi gamma może zostać zmienione przez edytora lub kolorystę, który może zastosować zakres tonalny najlepiej odpowiadający produkcji

Opis ustawienia Gamma
Skompresowane krzywe gamma posiadają różne nazwy w przypadku różnych produktów – „Gamma kinowa”, „Hyper Gamma” i „Standardowa”. Krzywa gamma to ustawienie, które elastycznie obsługuje kontrast i nadaje obrazowi specyficzny wygląd. Ustawienia Hyper Gamma są identyczne z kamerami CineAlta wysokiej klasy. Ponieważ gamma wpływa na wzmocnienie, obrazy mogą być jaśniejsze lub ciemniejsze oraz zawierać mniej lub więcej szumów.

 * Dostępne krzywe gamma w opcji „Wybierz” w sekcji „Gamma” kamery PMW-200 (STD: gamma standardowa, HD: Hyper Gamma)
 • STD1: Tabela gamma odpowiadająca kamerze SD.
 • STD2: Tabela gamma z wzmocnieniem ×4,5.
 • STD3: Tabela gamma z wzmocnieniem ×3,5.
 • STD4: Tabela gamma odpowiadająca standardowi SMPTE-240M.
 • STD5: Tabela gamma odpowiadająca standardowi ITU-R709.
 • STD6: Tabela gamma z wzmocnieniem ×5,0.
 • HG1: Tabela gamma umożliwiająca zmianę wejścia zakresu D 325% na wyjście 100%.
 • HG2: Tabela gamma umożliwiająca zmianę wejścia zakresu D 460% na wyjście 100%.
 • HG3: Tabela gamma umożliwiająca zmianę wejścia zakresu D 325% na wyjście 109%.
 • HG4: Tabela gamma umożliwiająca zmianę wejścia zakresu D 460% na wyjście 109%.

Czerń

 

Zalety ustawienia Czerń
Ustawienie Czerń dobrze sprawdza się podczas weryfikacji. Dory poziom czerni umożliwia rozpoczęcie filmowania bez stresu i zmartwień związanych z jakością czerni w obrazie. Ustawienie to skraca czas korekcji postprodukcyjnej. 

Opis ustawienia Czerń
Ustawienie Czerń umożliwia dostosowanie głównego poziomu czerni, służącego jako odniesienie wideo na monitorze profesjonalnym. W przypadku wartości dodatnich ciemne obszary obrazu stają się jaśniejsze, a kontrast jest redukowany. Z kolei w przypadku wartości ujemnych obszary te stają się ciemniejsze, a kontrast jest podnoszony. Ustawienie to można dostosować pod kątem osobistych preferencji.

Black Gamma

Zalety ustawienia Black Gamma
Ustawienie Black Gamma ułatwia podniesienie kreatywności, ułatwiając osiąganie efektów kinowych, ograniczanie budżetu i skracanie czasu regulacji podczas postprodukcji. Zmiana kształtu krzywej gamma umożliwia wzmocnienie lub podniesienie cieniowania lub kontrastu. Ustawienie to może całkowicie zmienić nastrój sceny.

Opis ustawienia Black Gamma
Ustawienie Black Gamma umożliwia podkreślenie wyłącznie ciemnych obszarów obrazu w celu zwiększenia przejrzystości lub też wykonanie działania odwrotnego – zmniejszenie wyrazistości kolorów w celu ograniczenia szumów.

Nasycenie w ciemnych partiach

Zalety ustawienia Nasycenie w ciemnych partiach
Ustawienie Nasycenie w ciemnych partiach umożliwia regulację ciemnych scen. Aby zapewnić filmowi specjalny wygląd, można z łatwością zredukować ilość koloru w ciemnych obrazach i uzyskać lepszy obraz o niższym poziomie szumów.

Opis ustawienia Nasycenie w ciemnych partiach

Ustawienie Nasycenie w ciemnych partiach reguluje poziom nasycenia w ciemnych partiach, podnosząc poziom kolorów tylko w ciemnych obszarach obrazu lub zmniejszając go w celu ograniczenia poziomu szumów.

 Niniejszy artykuł powstał w oparciu opinie społeczności niezależnych certyfikowanych ekspertów (ICE) firmy Sony.  

Szczególne podziękowania kierujemy do Alistera Chapmana, Foresta Finbowa, Philipa Blooma i wszystkich profesjonalnych operatorów filmowych, którzy podzielili się z nami informacjami na temat pracy z produktami Sony Professional.

 

Źródło: sony.pl 

 

Oficjalny dystrybutor marek

  

*POLITYKA PRYWATNOŚCI     *POLITYKA PLIKÓW COOKIE