Blog

 

Nasze aukcje
Kanał Youtube
Kanał Instagram
Kanał Facebook

Rabat na kamery Sony dla placówek edukacyjnych

Firma Sony oferuje pomoc placówkom edukacyjnym, które przekazują wiedzę oraz umiejętności potrzebne w profesjonalnej produkcji filmowej i telewizyjnej, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Promocję dla szkół i uczelni — państwowych i prywatnych — które realizują program studiów dziennych i są ujęte w odpowiedniej ewidencji państwowej („Kwalifikujący się użytkownicy końcowi”). Przy zakupie produktu Sony objętego promocją („Produkty Sony”) od Dealera uczestniczącego w promocji podmioty te otrzymują rabat, którego minimalna wartość jest podana w poniższej tabeli

 Produkty biorące udział w promocji oraz wysokość rabatu:

HXR-NX100 834 zł
HXR-NX5R 1296 zł
PXW-X70 1296 zł
PXW-X160 1728 zł
PXW-X180 1728 zł
PXW-X200 2592 zł
PXW-X320 3456 zł
PXW-Z100 2592 zł
PXW-Z150 1296 zł
PXW-FS5 1728 zł
PXW-FS5K 1728 zł
SRG-360SHE 1296 zł
BRC-Z330 1296 zł
BRC-Z700 2592 zł
BRC-H700P 2592 zł
BRC-H800 3456 zł
BRC-H900 3456 zł
Model Rabat udzielany przez Dealerów uczestniczących w kampanii
PXW-FS7 2083 zł
PXW-FS7K 2083 zł
PXW-FS7M2 2083 zł
PXW-FS7M2K 2083 zł
PMW-F5 4320 zł
PMW-F55 6480 zł
PMW-300K1 2592 zł
PMW-300K2 2592 zł
PXW-X400 4320 zł
PXW-X400KF 4320 zł
PXW-X400KC 4320 zł
BRC-X1000 3456 zł
HXC-P70 3456 zł
AWS-750 3456 zł
MCX-500 1728 zł
PXW-Z90 1296 zł
HXR-NX80 1296 zł

Promocja do 31 marca 2018r.


Regulamin

  1. Wybrani partnerzy Sony Professional Solutions Specialist („Dealerzy”) prowadzą promocję dla szkół i uczelni — państwowych i prywatnych — które realizują program studiów dziennych i są ujęte w odpowiedniej ewidencji państwowej („Kwalifikujący się użytkownicy końcowi”). Przy zakupie produktu Sony objętego promocją („Produkty Sony”) od Dealera uczestniczącego w promocji podmioty te otrzymują rabat, którego minimalna wartość jest podana w powyższej tabeli (w stosunku do standardowych cen sprzedaży Produktów Sony stosowanych przez Dealera).
  2. Korzystającymi z promocji użytkownikami końcowymi mogą być tylko szkoły i uczelnie, państwowe lub prywatne, które realizują program studiów dziennych i są ujęte w odpowiedniej ewidencji państwowej. Warunkiem skorzystania z promocji jest przekazanie Dealerowi przez użytkownika końcowego danych potwierdzających odpowiedni status oraz weryfikacja i potwierdzenie przez Dealera, że nabywca końcowy spełnia kryteria jako „Kwalifikujący się użytkownik końcowy”. Niniejsza promocja jest prowadzona wyłącznie przez wybranych partnerów Sony Professional Solutions Specialist („Dealerów”) działających na terenie EOG, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Mołdawii, Szwajcarii, Izraela i Turcji.
  3. Sprzedaż wszystkich Produktów Sony będzie prowadzona zgodnie z warunkami dostawy Dealera uczestniczącego w promocji. Dealerzy nie mają w stosunku do Sony żadnych zobowiązań dotyczących cen sprzedaży ustalanych na produkty Sony. Dealerzy mogą swobodnie ustalać ceny sprzedaży Produktów Sony i dlatego u różnych Dealerów mogą obowiązywać różne ceny. Kwalifikujący się Użytkownicy końcowi powinni zatem skontaktować się z Dealerami w celu uzyskania pełnych informacji dotyczących:
  • warunków sprzedaży,
  • uczestnictwa Dealera w niniejszej promocji,
  • cen i rabatów stosowanych przez Dealera.

Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz jej zakończenia w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Oferta dotyczy jedynie modeli, które wymieniono powyżej.
Oferta jest uzależniona od dostępności.

Dowiedz się więcej na stronie producenta

Oficjalny dystrybutor marek

  

*POLITYKA PRYWATNOŚCI     *POLITYKA PLIKÓW COOKIE