Blog

 

Nasze aukcje
Kanał Youtube
Kanał Instagram
Kanał Facebook

Przynieś swoją starą lustrzankę, a na zakup A7II otrzymasz rabat

 


T
ermin, miejsce i cel Akcji promocyjnej

Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich Sklepach Organizatora oraz w sklepie internetowym dla zamówień z wyborem opcji: odbiór w Sklepie.
Czas trwania Akcji promocyjnej w Sklepach stacjonarnych obejmuje okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. w godzinach pracy Sklepów Stacjonarnych lub do wyczerpania zapasów natomiast w Sklepie internetowym obejmuje okres od dnia 1 maja 2017 r. od godziny 00:01 do dnia 31 lipca 2017 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

 

Uczestnicy Akcji promocyjnej

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej, spełnią i zaakceptują warunki, o których mowa w §4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").


Zasady Akcji promocyjnej

Akcją promocyjną objęte lustrzanki cyfrowe dowolnej marki, (zwane dalej „Produktem promocyjnym”).
Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej dokona zakupu aparatu ILCE7M2B z oferty Sklepów Organizatora oraz w sklepie internetowym organizatora w opcji: odbiór w Sklepie i dostarczy do Sklepu Organizatora zużytą lustrzankę cyfrową dowolnej marki (zwane dalej „Zużytym sprzętem”) uprawniony będzie do otrzymania rabatu w wysokości 900 PLN który będzie naliczany od ceny brutto produktu promocyjnego.
Przekazanie zużytego sprzętu jest równoznaczne z przeniesieniem praw własności na rzecz Organizatora co Uczestnik potwierdza pisemnie w kuponie (a.d.1)
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech towarów objętych Akcją promocyjną.
Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości udzielanego rabatu.
Rabat jest jednorazowy tzn. że przysługuje wyłącznie jeden (1) raz i jedynie w czasie trwania Akcji promocyjnej oraz Rabat nie może być przyznany na zakup produktów po zakończeniu Akcji promocyjnej. O zakupie w promocyjnej cenie w sklepie internetowym decyduje data złożenia zamówienia.

Oficjalny dystrybutor marek

  

*POLITYKA PRYWATNOŚCI     *POLITYKA PLIKÓW COOKIE