Blog

 

Nasze aukcje
Kanał Youtube
Kanał Instagram
Kanał Facebook

Promocja Sony - Wymień stare na lepsze!

Premia cashback za zakup w okresie promocji kwalifikującego się Produktu z poniższej tabeli wraz oddaniem profesjonalnej kamery z wejściem XLR Audio (dowolnej marki, nie typu DSLR).

Data rozpoczęcia (najwcześniejsza dozwolona data faktury potwierdzającej zakup produktu): 01/07/2018
Data zakończenia (najpóźniejsza dozwolona data faktury potwierdzającej zakup produktu): 30/09/2018
Data zakończenia przyjmowania on-line wniosków o premię cash back:
31/10/2018

Kwalifikujące się produkty i wysokość premii cash back

PXW-Z90 - 1 260zł
HXR-NX80 -
1 260zł

Jak wziąć udział w promocji:

 • W okresie promocji dokonaj zakupu kwalifikującego się produktu i oddaj starą kamerę profesjonalną.
 • Wskanuj fakturę.
 • Zrób zdjęcie numeru seryjnego produktu.
 • Podaj model i numer seryjny swojej starej, profesonalnej kamery
 • Przygotuj dane rachunku bankowego. Szczegóły dotyczące formatów IBAN i BIC można znaleźć w sekcji „Najczęstsze pytania”. Nie używaj spacji.
 • Kliknij tutaj, aby wypełnić formularz zgłoszenia.
 • W ramach tego procesu otrzymasz:
 • 13-cyfrowy kod wniosku rozpoczynający się cyframi 147515
 • Mail potwierdzający z informacją, że wniosek został zaakceptowany, wymaga uzupełnienia lub został odrzucony
 • W przypadku akceptacji wniosku otrzymasz potwierdzenie, że premia zostanie wkrótce przekazana na konto.
 • Kwalifikujące się produkty i wysokość premii cash back w podziale na kraje uczestników

Z promocji mogą skorzystać tylko Użytkownicy końcowi mieszkający lub mający siedzibę i posiadający rachunek bankowy w wymienionych poniżej krajach. Wypłata premii cash back nastąpi we wskazanych poniżej walutach, odpowiednio do kraju, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy.

Kraj Waluta
Austria EUR
Belgia EUR
Bułgaria EUR
Czechy EUR
Dania DKK
Finlandia EUR
Francja EUR
Niemcy EUR
Grecja EUR
Węgry EUR
Irlandia EUR
Włochy EUR
Kraj Waluta
Holandia EUR
Norwegia NOK
Polska PLN
Portugalia EUR
Rumunia EUR
Słowacja EUR
Słowenia EUR
Hiszpania EUR
Szwecja SEK
Szwajcaria CHF
Wielka Brytania GBP

Regulamin akcji na stronie Sony

 

Oficjalny dystrybutor marek

  

*POLITYKA PRYWATNOŚCI     *POLITYKA PLIKÓW COOKIE