Blog

 

Nasze aukcje
Kanał Youtube
Kanał Instagram
Kanał Facebook

Panasonic - Cashback 5 lat gwarancji

Termin zakupu Produktu: 20.05.2019- 05.07.2019
Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądania przekazania nagrody: 30.07.2019

Modele biorące udział w akcji:

Model Produktu

Zwrot gotówki w pln brutto

DC-GH5EG-K

800

DC-GH5LEG-K

1200

DC-GH5MEG-K

1000

DC-GH5SE-K

1100

DMC-G80MEG-K

200


ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA PRZEKAZANIA NAGRODY
Aby wziąć udział w Promocji, należy nabyć Produkt w Okresie Promocji oraz zgłosić żądanie przekazania Nagrody najpóźniej do dnia 30.07.2019 r. włącznie (dalej jako “Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądań przekazania Nagrody”). W celu zgłoszenia żądania przekazania Nagrody należy: (a) wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie internetowej Promocji: https://lumix5y.com/ (b) załączyć scan lub zdjęcie dowodu zakupu (rachunek lub faktura) Produktu objętego Promocją -. Zgłoszenia żądania przekazania Nagrody dokonane po Nieprzekraczalnym terminie zgłaszania żądań przekazania Nagrody nie będą kwalifikowały się do Promocji. Dowód zakupu powinien zawierać określenie modelu nabytego Produktu oraz datę zakupu Produktu przypadającą w Okresie Promocji.


 

Oficjalny dystrybutor marek

  

*POLITYKA PRYWATNOŚCI     *POLITYKA PLIKÓW COOKIE