Blog
Nasze aukcje

Promocja - Canon CashBack EOS 5DMIII + akcesoria makro

Kup dowolny produkt/-y objęte promocją w okresie 06.03.2015 – 01.05.2015. Każda osoba/firma może otrzymać zwrot pieniędzy za maksymalnie jedną sztukę każdego produktu objętego promocją (w całym okresie promocji) .

Wytnij z opakowania produktu kod kreskowy i numer seryjny. Prześlij skan lub zdjęcie wyciętego kodu poprzez formularz zgłoszeniowy. Proszę zwrócić uwagę, że na przesłanym skanie kodu kreskowego powinno być widoczne, że kod został wycięty z opakowania, a opakowanie zostało uszkodzone. Nie jest wystarczające do przyjęcia zgłoszenia przesłanie skanu samych etykiet odklejonych z pudełka.


Zarejestruj zakup poprzez formularz zgłoszeniowy nie później niż do 15.05.2015.

Produkty Promocyjne:

1.1 aparat fotograficzny EOS 5DMIII (body i zestawy) - zwrot 1200 zł
1.2 obiektyw EF 100mm f/2.8L Macro IS USM - zwrot 400 zł
1.3 obiektyw EF 100mm f/2.8 Macro USM - zwrot 240 zł
1.4 obiektyw EF-S 60mm f/2.8 Macro USM - zwrot 240 zł
1.5 lampa błyskowa Macro Ring Lite MR-14EX II - zwrot 240 zł
1.6 lampa błyskowa Macro Twin Lite MT-24EX - zwrot 400 zł

Regulamin promocji:

Regulamin akcji promocyjnej „Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro": zobacz tutaj

Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte promocją produkty pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów (białe pudełka).
Promocją objęte są wyłącznie produkty fabrycznie nowe.

Promocją nie są objęte produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).
Promocja nie łączy się z innymi promocjami typu cashback organizowanymi przez Canon.

Rabat promocyjny


1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, Organizator przyznaje
Rabat Promocyjny.
2. Wysokość Rabatu Promocyjnego uzależniona jest od rodzaju nabytego Produktu Promocyjnego.
I tak, Organizator lub upoważniony przez niego podmiot przyznaje za nabycie:
2.1. aparat fotograficzny EOS 5DMIII (body i zestawy) – 1200 zł (tysiąc dwieście)
2.2. obiektyw EF 100mm f/2.8L Macro IS USM – 400 zł (czterysta złotych)
2.3. obiektyw EF 100mm f/2.8 Macro USM – 240 zł (dwieście czterdzieści złotych)
2.4. obiektyw EF-S 60mm f/2.8 Macro USM – 240 zł (dwieście czterdzieści złotych)
2.5. lampa błyskowa Macro Ring Lite MR-14EX II – 240 zł (dwieście czterdzieści złotych)
2.6. lampa błyskowa Macro Twin Lite MT-24EX – 400 zł (czterysta złotych)
3. Uczestnik otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Rabatu Promocyjnego na adres e-mail podany
w formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od pozytywnej
weryfikacji zgłoszenia udziału w Promocji dokonanego przez tego Uczestnika.
4. Rabaty Promocyjne wypłacane są przez Organizatora niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji,
o której mowa w ust. 3, nie później jednak niż w ciągu 28 dni roboczych licząc od dnia
zatwierdzenia zgłoszenia.
5. Rabaty Promocyjne wypłacane są na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w
formularzu zgłoszeniowym.
6. Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży
Produktu.

Oficjalny dystrybutor marek

  

*POLITYKA PRYWATNOŚCI     *POLITYKA PLIKÓW COOKIE