Blog

 

Nasze aukcje
Kanał Youtube
Kanał Instagram
Kanał Facebook

Letni cashback na adaptery do obiektywów

46653

Premia cash back za zakup w okresie promocji kwalifikującego się Produktu z poniższej tabeli wraz z adapterem mocowania do gniazd typu E:

Data rozpoczęcia (najwcześniejsza dozwolona data faktury potwierdzającej zakup produktu): 01/07/2017
Data zakończenia (najpóźniejsza dozwolona data faktury potwierdzającej zakup produktu): 30/09/2017
Data zakończenia przyjmowania on-line wniosków o premię cash back: 31/10/2017

Kwalifikujące się produkty i wysokość premii cash back w podziale na kraje uczestników

Model EUR CHF DKK GBP NOK PLN SEK
PXW-FS5 350 385 2620 303 3245 1512 3311
PXW-FS5K 350 385 2620 303 3245 1512 3311
PXW-FS7 350 385 2620 303 3245 1512 3311
PXW-FS7M2 350 385 2620 303 3245 1512 3311
PXW-FS7M2K 350 385 2620 303 3245 1512 3311

Kursy wymiany obowiązują w okresie od 01/07/2017 do 31/10/2017 i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Jak wziąć udział w promocji:

 1. Dokonaj zakupu kwalifikującego się produktu w okresie promocji.
 2. Zeskanuj fakturę.
 3. Zrób zdjęcie numeru seryjnego produktu.
 4. Przygotuj dane rachunku bankowego. Szczegóły dotyczące formatów IBAN i BIC można znaleźć w sekcji „Najczęstsze pytania”. Nie używaj spacji.
 5. Kliknij tutaj i wypełnij formularz udziału.
 6. W ramach tego procesu otrzymasz:
  1. 13-cyfrowy kod rejestracyjny rozpoczynający się od 146653…
  2. E-mail potwierdzający z informacją, że wniosek został zaakceptowany, wymaga uzupełnienia lub został odrzucony
  3. W przypadku akceptacji wniosku otrzymasz potwierdzenie, że premia zostanie wkrótce przekazana na konto.

Kwalifikujące się produkty i wysokość premii cash back w podziale na kraje uczestników

Z promocji mogą skorzystać tylko Użytkownicy końcowi mieszkający lub mający siedzibę i posiadający rachunek bankowy w wymienionych poniżej krajach. Wypłata premii cash back nastąpi we wskazanych poniżej walutach, odpowiednio do kraju, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy.

Kraj Waluta
Austria EUR
Belgia EUR
Bułgaria EUR
Czechy EUR
Dania DKK
Finlandia EUR
Francja EUR
Niemcy EUR
Grecja EUR
Węgry EUR
Irlandia EUR
Włochy EUR
Kraj Waluta
Holandia EUR
Norwegia NOK
Polska PLN
Portugalia EUR
Rumunia EUR
Słowacja EUR
Słowenia EUR
Hiszpania EUR
Szwecja SEK
Szwajcaria CHF
Wielka Brytania GBP

 

 

 

Oficjalny dystrybutor marek

  

*POLITYKA PRYWATNOŚCI     *POLITYKA PLIKÓW COOKIE