Szkolenie dla operatorów lokalnych sieci kablowych

Operatorów filmowych, video filmowców, youtuberów

 

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji uczestników i wzbogacenie ich wiedzy i umiejętności dotyczących wykorzystania technologii green screen w technologii 4K z wykorzystaniem kamer Canon z serii XF405, XA15, C200

  • Uczestnicy po odbytym szkoleniu zdobędą uporządkowaną wiedzę i umiejętności dotyczące tego jak poprawnie budować oświetlenie dla postaci umieszczonych w przestrzeni wirtualnej. Jak wykorzystać możliwości sprzętu Canon przy niskiej ekspozycji.
  • Uczestnicy poznają sposoby kluczowania i osadzania postaci w wirtualnej przestrzeni.
  • Uczestnicy po odbytym szkoleniu zdobędą uporządkowaną wiedzę na temat tego jak w sposób profesjonalny przygotować się do realizacji reklamy, klipu, dokumentu filmowego, dobór kamery, optyki, ustawienia sprzętu.
  • Uczestnicy na szkoleniu zostaną poinformowani o poszczególnych krokach postępowania w realizacji materiału filmowego (reklamy, klipu, dokumentu filmowego) co uporządkuje ich wiedzę i przysłuży się do zdobycia umiejętności organizacyjnych niezbędnych w sprawnej realizacji tego typu procesów realizowanych u pracodawcy.
  • Uczestnicy po odbytym szkoleniu zdobędą wiedzę dotyczącą zasad tworzenia dokumentacji obiektu zdjęciowego oraz mapy światła. Uczestnicy po odbytym szkoleniu zdobędą umiejętność obsługi sprzętu Canona – kamer z serii XF405, XA15, C20

Szkolenie skierowane do operatorów, montażystów lokalnych i regionalnych stacji telewizyjnych , operatorów filmowych,video filmowców, youtuberów oraz osób związanych z branżą

INFORMACJE DODATKOWE
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów obejmujący tematy opracowywane w trakcie warsztatów. W trakcie realizacji powstaje scenopis krótkiej formy filmowej na podstawie której uczestnicy zrealizują materiał video.

Każdy uczestnik po zakończonej usłudze szkoleniowej otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Plan szkolenia:

Kraśnik:

 Lp.

 Przedmiot / temat zajęć

 Data realizacji zajęć

 Godz. rozpoczęcia

Godz. zakończenia 

 Liczba godzin

 1

MODUŁ 1: ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA
Prowadzący : Robert Woźniak

10.07.2018

 10:00

 11:00

 1:00

 2

MODUŁ 2: NAUKA KORZYSTANIA Z KAMERY Canon C200 i aparatu Canon D5 Mark IV – zajęcia z przerwą

10.07.2018

 11:00

 13:00

 2:00

 3

MODUŁ 3: NAUKA KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO – zajęcia z przerwą

10.07.2018

 13:00

 15:00

 2:00

 4

MODUŁ 4: OŚWIETLENIE GREEN SCREEN – zajęcia z przerwą

10.07.2018

 15:00

 16:30

 1:30

 5

 MODUŁ 5: ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

10.07.2018

 16:30

 17:00

 

 

 Warszawa:

 

 Lp.

 Przedmiot / temat zajęć

 Data realizacji zajęć

 Godz. rozpoczęcia

Godz. zakończenia 

 Liczba godzin

 1

MODUŁ 1: ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA
Prowadzący : Robert Woźniak

11.07.2018

 10:00

 11:00

 1:00

 2

MODUŁ 2: NAUKA KORZYSTANIA Z KAMERY Canon C200 i aparatu Canon D5 Mark IV – zajęcia z przerwą

11.07.2018

 11:00

 13:00

 2:00

 3

MODUŁ 3: NAUKA KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO – zajęcia z przerwą

11.07.2018

 13:00

 15:00

 2:00

 4

MODUŁ 4: OŚWIETLENIE GREEN SCREEN – zajęcia z przerwą

11.07.2018

 15:00

 16:30

 1:30

 5

 MODUŁ 5: ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

11.07.2018

 16:30

 17:00

 

 

Wrocław:

 

 Lp.

 Przedmiot / temat zajęć

 Data realizacji zajęć

 Godz. rozpoczęcia

Godz. zakończenia 

 Liczba godzin

 1

MODUŁ 1: ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA
Prowadzący : Robert Woźniak

13.07.2018

 10:00

 11:00

 1:00

 2

MODUŁ 2: NAUKA KORZYSTANIA Z KAMERY Canon C200 i aparatu Canon D5 Mark IV – zajęcia z przerwą

13.07.2018

 11:00

 13:00

 2:00

 3

MODUŁ 3: NAUKA KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO – zajęcia z przerwą

13.07.2018

 13:00

 15:00

 2:00

 4

MODUŁ 4: OŚWIETLENIE GREEN SCREEN – zajęcia z przerwą

13.07.2018

 15:00

 16:30

 1:30

 5

 MODUŁ 5: ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

13.07.2018

 16:30

 17:00

 

 

Szkolenie jest bezpłatne.  Liczba miejsca ograniczona

 

Formularz rejestracji