Blog

Szkolenie dla operatorów lokalnych sieci kablowych

 

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji uczestników i wzbogacenie ich wiedzy i umiejętności dotyczących wykorzystania technologii green screen w technologii 4K z wykorzystaniem kamer Canon z serii XF405, XA15, C200

  • Uczestnicy po odbytym szkoleniu zdobędą uporządkowaną wiedzę i umiejętności dotyczące tego jak poprawnie budować oświetlenie dla postaci umieszczonych w przestrzeni wirtualnej. Jak wykorzystać możliwości sprzętu Canon przy niskiej ekspozycji.
  • Uczestnicy poznają sposoby kluczowania i osadzania postaci w wirtualnej przestrzeni.
  • Uczestnicy po odbytym szkoleniu zdobędą uporządkowaną wiedzę na temat tego jak w sposób profesjonalny przygotować się do realizacji reklamy, klipu, dokumentu filmowego, dobór kamery, optyki, ustawienia sprzętu.
  • Uczestnicy na szkoleniu zostaną poinformowani o poszczególnych krokach postępowania w realizacji materiału filmowego (reklamy, klipu, dokumentu filmowego) co uporządkuje ich wiedzę i przysłuży się do zdobycia umiejętności organizacyjnych niezbędnych w sprawnej realizacji tego typu procesów realizowanych u pracodawcy.
  • Uczestnicy po odbytym szkoleniu zdobędą wiedzę dotyczącą zasad tworzenia dokumentacji obiektu zdjęciowego oraz mapy światła. Uczestnicy po odbytym szkoleniu zdobędą umiejętność obsługi sprzętu Canona – kamer z serii XF405, XA15, C20

Szkolenie skierowane do operatorów, montażystów lokalnych i regionalnych stacji telewizyjnych

INFORMACJE DODATKOWE
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów obejmujący tematy opracowywane w trakcie warsztatów. W trakcie realizacji powstaje scenopis krótkiej formy filmowej na podstawie której uczestnicy zrealizują materiał video.

Każdy uczestnik po zakończonej usłudze szkoleniowej otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Plan szkolenia:

 Liczba miejsca ograniczona

 Lp.

 Przedmiot / temat zajęć

 Data realizacji zajęć  Godz. rozpoczęcia Godz. zakończenia   Liczba godzin
 1 MODUŁ 1: ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA
Prowadzący : Robert Woźniak
 10.07.2018  9:00  11:00  1:00
 2 MODUŁ 2: NAUKA KORZYSTANIA Z KAMERY Canon C200 i aparatu Canon D5 Mark IV – zajęcia z przerwą  10.07.2018  11:00  13:00  3:00
 3 MODUŁ 3: NAUKA KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO – zajęcia z przerwą  10.07.2018  13:00  15:00  2:00
 4 MODUŁ 4: OŚWIETLENIE GREEN SCREEN – zajęcia z przerwą  10.07.2018  15:00  17:00  1:30
 5  MODUŁ 5: ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA  10.07.2018  16:30  17:00  

Oficjalny dystrybutor marek

  

*POLITYKA PRYWATNOŚCI     *POLITYKA PLIKÓW COOKIE