Aktualności
Nasze aukcje

Przynieś swoją starą lustrzankę, a na zakup ILCE7RM2 lub ILCE7SM2 otrzymasz rabat w wysokości 1 300 PLN


 

Termin, miejsce i cel Akcji promocyjnej

Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich Sklepach Organizatora oraz w sklepie internetowym organizatora dla zamówień z wyborem opcji: odbiór w Sklepie. Czas trwania Akcji promocyjnej w Sklepach stacjonarnych obejmuje okres od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. w godzinach pracy Sklepów Stacjonarnych lub do wyczerpania zapasów natomiast w Sklepie internetowym organizatora obejmuje okres od dnia 1 sierpnia 2017 r. od godziny 00:01 do dnia 30 września 2017 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Celem Akcji promocyjnej jest aktywowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zbiórka elektroodpadów).

Uczestnicy Akcji promocyjnej


Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej, spełnią i zaakceptują warunki, o których mowa w §4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").

Zasady Akcji promocyjnej

Akcją promocyjną objęte lustrzanki cyfrowe dowolnej marki, (zwane dalej „Produktem promocyjnym”).Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej dokona zakupu aparatu ILCE7RM2 lub ILCE7SM2 z oferty Sklepów Organizatora oraz w sklepie internetowym organizatora w opcji: odbiór w Sklepie i dostarczy do Sklepu Organizatora zużytą lustrzankę cyfrową dowolnej marki (zwane dalej „Zużytym sprzętem”)   uprawniony   będzie   do   otrzymania   rabatu   w wysokości 1 300 PLN  który będzie naliczany od ceny brutto produktu promocyjnego.Przekazanie zużytego sprzętu jest równoznaczne z przeniesieniem praw własności na rzecz Organizatora co Uczestnik potwierdza pisemnie w kuponie (a.d.1)Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech towarów objętych Akcją promocyjną.Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości udzielanego rabatu.Rabat jest jednorazowy tzn. że przysługuje wyłącznie jeden (1) raz i jedynie w czasie trwania Akcji promocyjnej oraz Rabat nie może być przyznany na zakup produktów po zakończeniu Akcji promocyjnej. O zakupie w promocyjnej cenie w sklepie internetowym decyduje data złożenia zamówienia.

Oficjalny dystrybutor marek